Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal


Avand in vedere dispozitiile legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”) va comunicam urmatoarele:
Prin transmiterea CV-ului şi a cererii dumneavoastră de angajare pe orice cale (email, fax, poştă, inregistrare online, etc) către departamentul Resurse Umane al societăţii IMD Horticulture Systems SRL, vă exprimaţi in mod expres si neechivoc consimţămantul ca aceasta societate să prelucreze informaţiile şi datele cu caracter personal indicate in aceste documente in scopul procesarii cererii dvs. de angajare şi, totodata, ca, in absenta furnizarii tuturor datelor solicitate in postarea de angajare, nu putem da curs cererii dvs de angajare. De asemenea, vă aducem la cunostinţă că in conformitate cu Legea 677/2001, aveţi dreptul de a fi informat (si sunteti informat prin prezenta) cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii datelor, dreptul de acces (puteti obtine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu sunt prelucrate, precum si informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dvs.) şi/sau rectifica datele dvs. cu caracter personal (aveti dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau anonimizarea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legea, în special a datelor incomplete sau inexacte), dreptul de a vă opune in orice moment la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, in baza unor motive justificate şi temeinice legate de situatia dvs. particulara, conform prevederilor legale relevante, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dvs, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, respectiv reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dvs, care va afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date efectuate prin mijloace automate), dreptul de a vă adresa autoritatii de reglementare precum si instantei de judecata pentru apărarea oricăror drepturi legale legate de prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, pentru contestarea deciziilor operatorului, precum si pentru repararea oricarui prejudiciu suferit ca urmare a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

Va rugam sa luati nota ca in urma exercitarii de catre dvs. a optiunii de renuntare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal nu vom mai fi in masura sa procesam cererea dvs. de angajare pe pozitiile oferite de societatea IMD Horticulture Systems SRL.
In ceea ce priveşte societatea IMD Horticulture Systems SRL prelucrarea de date cu caracter personal se face cu bună credinţă, pentru scopuri legitime legate de activitatea autorizată a societatii, cu respectarea cerinţelor legale şi in condiţii care să asigure securitatea tehnică a datelor. Societatea IMD Horticulture Systems SRL isi asuma raspunderea in privinta continutului pozitiilor disponibile in cadrul societatilor, postate exclusiv pe web-site-ul propriu www.sereimd.ro. Pentru orice alte aparitii/preluari care nu sunt autorizate de catre reprezentantii Sere IMD, Compania isi declina orice responsabilitate.
Ne rezervam dreptul de a modifica prezenta Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal in orice moment ca atare versiunea pe care o veti vizualiza va fi cea in vigoare la acel moment.

In cazul in care aveti intrebari, nelamuriri sau comentarii in legatura cu prezenta Politica de Confidentialitate a Datelor cu Caracter Personal, va invitam sa ne contactati la adresa de e-mail [email protected].
Vă mulţumim!

Sere-IMD