TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI


CONDITII GENERALE DE UTILIZARE

www.sereimd.ro, apartine companiei S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L., organizată în baza legii române, cu sediul in Floresti, Judetul Cluj, Strada Tautiului, Nr. 39,  înregistrată la Registrul Comertului cu Nr.  J12/1531/2014, având Cod Fiscal  RO 30541946 şi Contul Bancar RO72BTRL06701202G16123XX, deschis în Lei, la Banca Transilvania Cluj Napoca.

Accesarea, vizitarea sau folosirea informaţiilor/conţinutului şi/sau achiziţionarea produselor prezentate pe site-ul www.sereimd.ro implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor enunţate mai jos. Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale site-ului, vă rugăm să parcurgeţi toate secţiunile.

www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L. îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi ale conţinutului/structurii site-ului sau a ofertei de produse, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor. Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile, de fiecare dată când folosiţi acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate.

CONŢINUTUL ŞI CALITATEA SERVICIILOR SITE-ULUI
Întregul conţinut al site-ului www.sereimd.ro este proprietatea intelectuală S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L. şi este apărat de Legea nr. 8/1996, legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.
www.sereimd.ro prin S.C IMD Horticulture Systems S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi telefonice sau pe e-mail, informare, contact), pe site-ul www.sereimd.ro. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea şi/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui conţinut în afara site-ului www.sereimd.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.sereimd.ro prin S.C IMD Horticulture Systems S.R.L. asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului fără acordul prealabil scris al www.sereimd.ro prin  S.C IMD Horticulture Systems S.R.L. este interzisă şi atrage după sine consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Site-ul www.sereimd.ro este găzduit de serverele unei terţe firme. În cazul în care apar eventuale erori pe site indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate, S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L.  nu va putea fi făcută responsabilă. www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L  îşi rezervă dreptul de a rectifica eventuale omisiuni şi erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, sau erori ale produselor software fără o notificare a utilizatorului. De asemenea, www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu va putea fi făcută răspunzătoare nici pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.sereimd.ro. 
În cazul în care unui utilizator i se dă dreptul de către S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care utilizatorul obţine acces în urma acestui acord, acest drept este sub incidenţa Termenilor şi Condiţiilor din acest document şi se extinde numai asupra acelui conţinut definit în acord, numai pe perioada existenţei acestuia pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite în acord. Orice utilizare a conţinutului, la care s-a făcut referire mai sus, în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există, sau în afara perioadei de valabilitate a acordului este interzisă.
Dreptul de a crea o legătură web (link) către www.sereimd.ro este limitat, neexclusiv şi revocabil şi este acordat cât timp cât nu aduce pejudicii de orice fel pentru www.sereimd.ro sau oricăruia dintre parteneri, numai după obţinerea acordului S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L în scris. S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.sereimd.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

 PRODUSELE OFERITE
Preţurile afişate includ TVA  şi nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod deosebit pe site. Daca produsul nu contine TVA, este mentionat explicit in dreptul acestua. Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel stabilit de consultantul www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L împreună cu clientul, în momentul confirmării comenzii. Produsele de pe www.sereimd.ro  sunt oferite în condiţiile respectării Termenilor şi Condiţiilor prevăzute în acest document şi în limita stocului disponibil. Din acest motiv S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L îşi asumă dreptul de a nu onora o comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăseşte în oferta curentă pe www.sereimd.ro. În cazul în care se constată erori ale softului informatic şi existenţa unor preţuri eronate afişate în cadrul site-ului, întotdeauna se consideră a fi preţ final, cel acceptat de către client în cadrul discuţiilor purtate cu consultatul www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L. 
Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot avea mici diferente fata de imaginile prezentate, în raport cu aspectul, culoarea sau chiar accesoriile, cat si alte caracteristici.
Conţinutul (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este alcătuit în conformitate cu informaţiile preluate de la furnizorii de materii prime. Din acest motiv, www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu îşi asumă responsabilitatea in totalitate pentru descrierile şi specificaţiile produselor afişate în site-ul www.sereimd.ro.  si îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă. Unele poze pot fi cu titlu de prezentare.

VALABILITATEA OFERTELOR
www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele disponibile pe site fără notificarea în prealabil a utilizatorilor. Preţul de achiziţie al unui produs este cel din momentul emiterii unei comenzi de către utilizator, în limita stocului disponibil. În cazul ofertelor promoţionale, preţul de achiziţie al produsului este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil şi/sau al perioadei promoţionale, în cazul în care aceasta este definită. Preţul de achiziţie al unui produs nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii unei comenzi decât cu acordul utilizatorului cât şi acordul consultantului www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L doar în cazul în care comanda nu a fost expediată către client.
Renunţarea la un produs achiziţionat prin comanda telefonica se poate face doar în perioada de timp cuprinsă între finalizarea comenzii şi livrarea produsului către client, doar în cazul în care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs. Renunţarea la un produs achiziţionat şi livrat la domiciliul clientului www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L poate fi realizată conform prevederilor secţiunii Returnarea Produselor.

FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT​
Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul de forţă majoră, numai dacă acesta o împiedica să ducă obligaţia la bun sfârşit, dacă cealaltă parte este informată de către parte sau reprezentatul legal al părţii, în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia evenimentului şi dacă este dovedită de un document emis de o autoritate competenţa.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forţă majoră, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului la Distanta fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LITIGII
Orice litigiu apărut între www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L şi utilizatorii site-ului www.sereimd.ro va fi soluţionat pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de pe raza municipiului Cluj - Napoca. Legea aplicabilă este legea romană.
În cazul pierderilor, costurilor, proceselor, cheltuielior sau altor răspunderi ale utilizatorului cauzate de nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor, singurul responsabil este utilizatorul, iar www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu poate fi trasă la răspundere.
Indiferent de cauză, dacă oricare dintre clauzele prezente în cadrul Termenilor şi Condiţiilor enunţate în acest document va fi găsită nulă sau nevalidă, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

CONTACT

Datele de contact publicate pe site sunt corecte. Trimiterea notificărilor adresate www.sereimd.ro prin  S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L se va realiza în mod electronic (email sau formular de contact), telefonic, sau în orice alt mod de comunicare disponibil atât utilizatorului cât şi consultantului www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L. 
Prin utilizarea formularului de contact, utilizatorul permite consultantului www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L de a-l contacta la datele de contact înregistrate de către acesta în formular. Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu obliga consultantul  de a contacta utilizatorul în cauză. 
S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin mijlocele de comunicare menţionate în această secţiune.

NEWSLETTER ŞI SPAM​
Abonarea şi dezabonarea la newsleterul site-ului www.sereimd.ro este gratuită, voluntară şi implică acceptarea necondiţionată a documentului, în cazul în care utilizatorul nu şi-a exprimat deja acest acord. Datele utilizatorului pot şi vor fi folosite de către www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L în scopul expedierii Newsletter-ului, în limitele politicii de confidenţialitate. 
S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu promovează SPAM-ul. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi respectă legea comerţului electronic în ceea ce priveşte comunicarea comercială aşa cum este stipulată de legislaţia românească cât şi cea internaţională. S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu va include în informaţiile transmise în Newsletter materiale publicitare sub forma de conţinut care să facă referire la vreun terţ care nu este partener al www.sereimd.ro, la momentul acela. Comunicările realizate de către www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L  prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului. 
Abonaţii Newsletter-ului  pot retrimite informaţiile comunicate şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura şi nici conţinutul mesajelor respective. Cei care au primit de la abonaţii Newsletter-ului www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L mesaje comerciale, se consideră că au fost informaţi în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului document. În acest context, www.sereimd.ro prin S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L nu poate fi trasă la răspundere în ceea ce priveşte acţiunile abonaţilor săi. 
Renunţarea la primirea Newsletter-ului (dezabonarea), se poate face de către orice utilizator în orice moment prin anuntarea acestui lucru la adresa de e-mail, [email protected] . Dezabonarea nu implică renunţarea la acceptul dat pentru Termenii şi Condiţiile din acest document. 
S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L îşi rezervă dreptul de a selecţiona utilizatorii cărora trimite Newsletter-ul cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator abonat la Newsletter, fără niciun angajament ulterior din partea S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L, sau a unei notificări prealabile a acestuia.

Accesarea, vizitarea sau folosirea informaţiilor/conţinutului şi/sau achiziţionarea produselor prezentate pe site-ul www.sereimd.ro implică acceptarea Termenilor şi Condiţiilor expuse în documentul de faţă. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare ai site-ului www.sereimd.ro utilizatorii îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea în aceste condiţii a site-ului www.sereimd.ro
S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări ale acestor Termeni şi Condiţii, precum şi ale conţinutului, structurii site-ului, ofertei de produse fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor, fără a fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. 
Orice altă problemă cauzată de produsele şi serviciile www.sereimd.ro prin  S.C. IMD Horticulture Systems S.R.L şi care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării  în scris a problemelor, de către utilizator. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente române de pe raza municipiului Cluj Napoca. Legea aplicabilă este legea română.

Sere-IMD